6 maja 2020 archive

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.11 Listopada w Zawadzie z dnia 06.05.2020 r.

Kontynuuj czytanie