Patron

“Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci”,

W grudniu 2017 roku Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Zawadzie podjęła się wyzwania jakim było nadanie szkole imienia. Wybory na kandydata odbyły się etapami. Wybór patrona poprzedziły ogólnospołeczne konsultacje. Z zebranych propozycji komisja w składzie: Dyrektor szkoły, przedstawiciel Rady Pedagogicznej , opiekun Samorządu Uczniowskiego , przedstawiciel Rady Rodziców , przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wyłoniła 3 kandydatów: 11 listopada, Józefa Piłsudskiego,
św. Stanisława Kostkę. Kolejnym etapem było zaprezentowanie wybranych kandydatów poprzez: opracowanie biogramów, tablic informacyjnych, zajęć z uczniami. Następnie w referendum w którym uczestniczyli uczniowie klas 0-VII, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Zawady, Suliszowic, Jaroszowa i Czatachowy, demokratycznie wybrano 11 listopada.
      Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Zawadzie było  wielkim zaszczytem, dumą i odpowiedzialnością dla całej społeczności szkolnej. Skupiło uwagę uczniów, rodziców,
 nauczycieli, mieszkańców wokół obchodów rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
     U progu tak ważnego wydarzenia, jakim jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w pogłębianiu tradycji i krzewieniu postaw patriotycznych, cała społeczność szkolna jak i mieszkańcy w celu podkreślenia tego wydarzenia postanowili podjąć wysiłek nadania imienia szkole.
     Posiadanie patrona sprawia, że placówka zyskuje swoją tożsamość, która wyróżnia ją spośród innych. Wybór nazwy 11 listopada wynikał ze świadomości ogromnej roli, jaką pełni szkoła w procesie zachowania i przekazywania historii, pamięci o osobach zasłużonych dla naszej Ojczyzny, a także krzewienie postaw patriotycznych od najmłodszych lat.
    Święto odzyskania niepodległości jest na tyle ważne, że łączy w sobie nie tylko najważniejsze dla kraju wydarzenia, lecz także wszystkich zasłużonych, którzy swoją postawą i działaniem poświęcili całe swoje życie. W 1918 roku po 123 latach niewoli odrodziło się Państwo Polskie. Cztery pokolenia Polaków walczyły o narodową tożsamość .
      Norman Davis autor książki “Serce Europy” mówił, że “aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci”, dlatego tak ważne jest to aby od najmłodszych lat, kształtować postawy patriotyczne wśród dzieci.
 Kilka pokoleń walczyło za to, abyśmy teraz mogli uczyć się w polskich szkołach i mówić językiem ojczystym, za to abyśmy mogli być wolni. Czy istnieje święto równie ważne jak to?

Rozmiar czcionki
Kontrast