Elektroniczna skrzynka podawcza – ePuap

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wkrótce zostanie uruchomiona możliwość dostarczania do Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Zawadzie dokumentu elektronicznego.

  • Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczania do Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl .

Dokładna instrukcja zakładania konta.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik będzie miał dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej 11 Listopada  w Zawadzie poprzez kliknięcie w odpowiedni link( powiadomimy Państwa kiedy otrzymamy link,  obecnie czekamy na rozpatrzenie wniosku pn.  Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego – Nadanie uprawnień  Ministerstwa Cyfryzacji).

Za  pomocą linku załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Szkoły Podstawowej w Zawadzie.  Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

  • Profil zaufany ePUAP

Profil zaufany ePUAP każda (pełnoletnia) osoba zakłada również za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl.

Dokładna instrukcja zakładania profilu zaufanego . 

Po złożeniu wniosku w systemie profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w każdym urzędzie skarbowym, w każdym urzędzie wojewódzkim, w wybranych oddziałach ZUS i wybranych urzędach gmin lub poprzez bankowość internetową w banku jaki Państwo posiadacie. Lista punktów potwierdzających. Punkty potwierdzające są odpowiednio oznakowane.

Najczęściej zadawane pytania odnośnie profilu zaufanego

Trzy filmy instruktażowe odnośnie rejestracji na platformie ePUAP oraz odnośnie profilu zaufanego

  • Złożenie pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym

Obok możliwości złożenia dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej istnieje możliwość złożenia pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada  w Zawadzie, w godzinach jego pracy. Podpisany elektronicznie plik może być dostarczony na płycie CD albo przenośnym dysku (pendrive). Nośnik musi umożliwiać zapisanie na nim urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.

Rozmiar czcionki
Kontrast