Nauczyciele wychowawcy i wspomagający

Wychowawca Klasy I –Pani mgr  Patrycja Leks
Wychowawca Klasy II – Pani mgr Barbara Klimas
Wychowawca Klasy III- Pani mgr Renata Mizera
Wychowawca Klasy IV- Pan mgr inż. Ryszard Marszałek
Wychowawca Klasy V- Pani mgr Marzena Nowakowska
Wychowawca Klasy VI- Pani mgr Ewelina Nowakowska
Wychowawca Klasy VII- Pani mgr Elżbieta Kleszczewska
Wychowawca Klasy VIII- Pani mgr Anna Sędzielewska

Wychowawca grupy starszej – Pani mgr Sylwia Gil,
Nauczyciel wspierający – Pani mgr Katarzyna Dróżdż
Wychowawca grupy starszej -Pani mgr Edyta Skrzypiciel