Rodzice

Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

Terminy zebrań z rodzicami

Zebrania z rodzicami:

Ważne strony

Centralna Komisja Egzaminacyjna       OKE Jaworzno             Kuratorium Oświaty Katowice                    Ministerstwo Edukacji Narodowej                       Urząd Miasta i Gminy w Żarkach                         …

Zarząd Rady Rodziców

.