Regulamin Biblioteki Szkolnej

I. Regulamin wypożyczalni i czytelni

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni naszej szkoły oraz rodzice.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.

3. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne a materiały biblioteczne wypożyczać     można tylko na swoje nazwisko.

4. Czytelnik, który zgubił lub zniszczyła wypożyczoną książkę zobowiązany jest do             odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez bibliotekarza.

5. Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może wypożyczyć z biblioteki         podręczniki szkolne i korzystać z nich przez cały rok szkolny.

6. Poza teren szkoły nie wypożycza się zbiorów specjalnych i czasopism.

7. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania i dbania o wypożyczone książki.

8. Książki ( z wyłączeniem podręczników szkolnych i materiałów metodycznych)               wypożyczane są na okres czterech tygodni a lektury szkolne na okres 3 tygodni.

9. W przypadku nie zwracania książek przez ucznia wychowawca ma prawo obniżyć        ocenę z zachowania, za nie przestrzeganie regulaminu.

10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma                        obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki i materiały biblioteczne;

11. Uczniowie na koniec roku szkolnego zobowiązani są do pobrania w sekretariacie           szkoły karty obiegowej, która z pieczęcią i podpisem nauczyciela bibliotekarza jest         potwierdzeniem zwrotu materiałów bibliotecznych;

12. Biblioteka jest pracownią szkolną, w której nie należy przeszkadzać innym.

Rozmiar czcionki
Kontrast